Always Alone

Ask me anythingNext pageArchive

"Stwierdzam, że wolę cierpieć niż nic nie czuć."

- (via fizol223)